top of page

Medium Sweet Yellow Cocktail With Flirting Flowers And Solid Expectations

Solo exhibition, 2021. Gallery Rajatila, Tampere, Finland.

R_1.jpg
R_2.jpg
R_3.jpg
R_4.jpg
R_5x.jpg
R_6.jpg
R_7.jpg
R_8.jpg

Description

unexpectedly the image begins to leak

the colour runs up and down, to the sides 

it takes control, until –

the events freeze, and the dance-like steps

 

the echo

 

everything that was expected to happen, remain unfinished

 

the yellow sea sings

 

Medium Sweet Yellow Cocktail With Flirting Flowers And Solid Expectations is an installation that deals with romantic love, the related expectations and disappointments, the feeling of being an outsider in a relationship-centered society. It is an unsuccessful rite of finding a partner, a panoramic image freezed in one moment, where the lived and the imagined, the things that happened and the ones that did not happen, can get mixed.

The installation spreads out on two walls and consists of photographs printed on different materials and cut into various shapes. The images are originally documentary snapshots that have been altered by using digital manipulations and collage technique. Together the images form a three-dimensional collage that one can walk into.

 

The installation is an unfinished construction, like a setting of an imaginary film or a scene in it. A possibility, a platform for a story. The image both continues and disrupts, breaks down and rebuilds itself at the same time. The motif is a home party, a potential place for finding a partner. People are anonymous figures. Almost everything has been blown out of proportion. Like a norm or an expectation, that grows into an obsession, an image you can’t get rid of.

 

- - - (in Finnish)

 

huomaamatta kuva alkaa vuotaa 

väri valuu ylös ja alas, sivuille 

se ottaa vallan, kunnes – 

tapahtumat jähmettyvät reunoilleen, ja tanssinkaltaiset askeleet, 

 

kaiku

 

kaikki se mitä odotettiin tapahtuvaksi, jää kesken 

 

keltainen meri soi

 

Medium Sweet Yellow Cocktail With Flirting Flowers And Solid Expectations on installaatio, joka käsittelee romanttista rakkautta, siihen liittyviä odotuksia ja pettymyksiä, ulkopuolisuuden tunnetta parisuhdekeskeisessä yhteiskunnassa. Se on epäonnistunut pariutumisriitti, yhteen hetkeen pysäytetty panoraamakuva, jossa koettu ja kuviteltu, tapahtunut ja tapahtumatta jäänyt, voivat sekoittua. 

 

Installaatio levittäytyy kahdelle seinälle ja koostuu eri materiaaleille tulostetuista ja eri muotoon leikatuista valokuvista. Kuvat ovat alunperin dokumentaarisia, snapshot-tyylisiä otoksia, joita on muokattu käyttämällä erilaisia digitaalisia manipulaatioita ja kollaasitekniikkaa. Yhdessä ne muodostavat yhden kuvan, kolmiulotteisen kollaasin, jonka sisään voi kävellä.

 

Installaatio on eräänlainen keskeneräinen rakennelma, kuin jonkin tekeillä olevan, kuvitteellisen elokuvan lavaste ja siinä tapahtuva kohtaus. Mahdollisuus ja alusta tarinalle. Kuva sekä jatkuu että jää kesken, hajoaa ja rakentuu uudelleen yhtä aikaa. Kuva-aiheena on juhla, pariutumisen potentiaalinen tapahtumapaikka. Ihmiset ovat siinä umpeen väritettyjä, anonyymejä hahmoja. Lähes kaikki on paisutettu todellista kokoa suuremmaksi. Kuin normi tai odotus, joka kasvaa pakkomielteeksi, kuvaksi josta ei pääse irti. 

bottom of page